Til toppen

Standarder for øyevern

EUROPEISKE NORMER

EN 165 Benevnelser
EN 172 Sol lysfilter
EN 166 Krav og spesifikasjoner
EN 167 Optiske testmetoder
EN 168 Ikke-optiske testmetoder
EN 169 Sveisefilter
EN 170 Ultrafiolett filter
EN 171 Infrarødt filter
EN 175 Sveisemasker
EN 207 Glass for laserbeskyttelse
EN 208 Glass for laserjustering
EN 379 Spesifikasjoner ihht. sveisefilter

 

 

 

 


SYMBOLER FOR BRUKSOMRÅDE
Ingen        Generell bruk – uspesifiserte mekaniske risikoer, samt risikoer forårsaket av UV-, IR -, og solstråling
3                Vern mot væskedråper og – sprut.
4                Vern mot store støvpartikler >5mm.
5                Vern mot gass og små støvpartikler <5 mm
8                Vern mot kortslutning av elektrisk utstyr.
9                Vern mot sprut av smeltet metall og varme partikler.

SYMBOLER FOR MEKANISK STYRKE
Ingen         Grunnkrav. Motstår trykk fra stålkule Ø22 mm, vekt 43 g, trykk 100 N.
S                 Ekstra styrke. Motstår stålkule Ø22 mm, vekt 43 g, hastighet 5,1 m/s
F                 Mot partikler med høy hastighet og lav energi. Motstår stålkule Ø6 mm, vekt 0,86 g, hastighet 45 m/s.
B                Mot partikler med høy hastighet og middels høy energi. Motstår stålkule Ø6 mm, vekt 0,86 g,
                   hastighet 120 m/s.
                   Kun heldekkende briller og ansiktskjermer.
A                 Mot partikler med høy hastighet og høy energi. Motstår stålkule Ø6 mm, vekt 0,86 g, hastighet 190 m/s.
                   Kun ansiktsskjermer.

MERKING AV INNFATNING
Merkingen skal vise (obligatorisk)

  • CE –symbol
  • Produsentens ID-nummer
  • Bruksområde
  • Mekanisk styrke

MERKING AV LINSER
Merkingen skal vise (obligatorisk)

  • Gradering og tetthetsnummer (gjelder kun linser med lysfiltrerende funksjon).
  • Produsentens ID
  • Optisk klasse
  • Mekanisk styrke
  • Bruksområde
  • Merkingen kan også vise (frivillig): - Motstandskraft mot slitasje av små partikler, og mot dugg (se under).

ØVRIGE SYMBOLER
K      Motstandskraftig mot slitasje av små partikler.
N      Motstandskraftig mot dugg.

SYMBOLER FOR OPTISK KLASSE
1      Permanent bruk
2      Hyppig bruk
3      Tilfeldig bruk

Merk
Høyeste mekaniske styrke for briller
Høyeste mekaniske styrke for goggles
Høyeste mekaniske styrke for ansiktsvern
Hvis linse og innfatning har ulike symboler for mekanisk styrke, skal begge merkes med symbolet for den laveste styrken.
Merking av enhetsbriller (der innfatning og linse utgjør en enhet) gjøres på innfatningen, og skal vise optisk klasse, fulgt av en bindestrek og standardens nummer, fulgt av symbolene for bruksområde og mekanisk styrke.