Til toppen

Standarder for arbeidsklær

Standarder for personlig verneutstyrEN 20471 - Verneklær med høy synbarhet
Denne standarden spesifiserer kravene til svært synlig vernetøy som signaliserer brukerens tilstedeværelse. En
kombinasjon av fluoriserende materiale og reflekterende materiale gjør brukeren synlig i dagslys og under
frontlyktbelysning fra kjøretøy i mørket. Plagg som er EN ISO 20471 godkjent skal merkes med vest piktogram.
Tallet indikerer godkjent klasse
Krav til minimum mengde fluoriserende og reflekterende materiale:
Klasse                                            Fluoriserende materiale                                  Reflekterende materiale
KL.1 Laveste vernenivå                              0,14 m2                                                               0,10 m2
KL.2 Mellomste vernenivå                         0,50 m2                                                               0,13 m2
KL.3 Høyeste vernenivå                             0,80 m2                                                               0,20 m2
Klasse 3 er den høyeste klassen. Når iført flere plagg med høy synlighet er det mulig å legge sammen overflater av synlige materiale, og dermed få en høyere klasse. Du kan imidlertid ikke kombinere klasser for å oppnå høyere klasse (f.eks Klasse 1 + klasse 2 = klasse 3).

 

EN 1149-5 - Arbeidstøy med beskyttende egenskaper mot elektrostatisk ladning
Verneklær sertifisert i henhold til EN 1149-5 beskytter mot elektrostatisk utladninger med redusert risiko for gnister.
Plagget bør brukes som del av en total jordet system for å unngå antennende utladninger. Knapper, glidelåser etc. må være dekket av det flammehemmende stoffet.
Elektrostatisk avledende tøy skal ikke brukes i oksygen beriket atmosfære uten forhåndsgodkjenning av ansvarlig sikkerhetsleder.

 

IEC 61482-2 - Arbeid under spenning – Beskytter mot varmefare fra lysbue
APC - lysbuevernklasse
< elektrisk lysbuetesting> kategori termisk beskyttelse av lysbuen for materiale og/ eller produkt testet i samsvar med boksetesten (APC 1 eller APC2)

APC 1 : 4kA I 500 ms.
APC 2 : 7kA I 500 ms.

ATPV – termisk ytelsesverdi for bue
numerisk verdi av hendelsesenergi tilskrevet et produkt som beskriver det termiske egenskaper for å dempe (redusere) en varmeflukt generert av en elektrisk lysbue. Jo høyere verdi, desto bedre beskyttelse.

kJ/m² eller cal/cm²

For full beskyttelse er det nødvendig å bruke dette plagget i kombinasjon med andre plagg som beskytter Iht.IEC 61482-2. Det er nødvendig å beskytte kroppsdeler som ikke er dekket for eks. hender, føtter, ansikt på en annen måte.
Plagget skal lukkes når det er i bruk. Det må ikke brukes annet tøy eller underplagg som smelter ved eksponering av lysbuer. Miljøet og farene på arbeidsplassen skal tas i betraktning.
Avvik fra parameterne i denne standarden kan føre til forverrede forhold.
Plagget må vaskes regelmessig. Skadede plagg må kun repareres med komponenter som oppfyller kravene for plaggets standard.
Plagg som er forurenset med brannfarlige stoffer skal ikke brukes.

 

EN ISO 11612 - Beskyttelse mot varme og ild
Plagg godkjent i henhold til denne standard gir beskyttelse ved arbeider i varmt miljø og/eller hvor man risikerer plutselig kontakt med ild. Videre gir plaggene beskyttelse mot varmegjennomgang samt stålevarme, begrenset i tid og intensitet. (Standarden gjelder ikke for sveisere og brannmenn.)

KODER:                                                             KLASSER:
A. Begrenset flammespredning                    A1 og A2. Ingen kantantenning, ingen brannhull, ingen flammeutvikling eller
                                                                           etter gløding i mer en 2 sekunder.
                                                                           Test gjøres både fra kanten og ovenifra på tøyet.
                                                                           A1 gjøres på ubrettet stoffprøve og A2 på brettet stoffprøve.
B. Varmegjennomgang                                  B1, B2 og B3. HTI (Heat transfer index) indikerer hvor mange sekunder det
                                                                           tar for å nå en temperaturøkning på 24˚C. Høyeste klasse er B3.
C. Strålevarme                                                 C1, C2, C3 og C4. Antall sekunder det tar for strålevarme forårsake en
                                                                           temperaturøkning på 24˚C. Høyeste klasse er C4.
D. Smeltet aluminium                                    D1, D2 og D3. En PVC folie plasseres bak stoffprøven som utsettes for den
                                                                           minste mengde aluminium som er spesifisert i den respektive klassen.
                                                                           Skade på folien skal ikke oppstå etter utført test. Høyeste klasse er D3.
E. Smeltet jern                                                 E1, E2 og E3. Samme test som over, men med smeltet jern.
                                                                           Høyeste klasse er E3.
F. Kontaktvarme                                              F1, F2 og F3. Indikerer hvor mange sekunder det testede materialet tåler.
                                                                           Skal ikke antennes eller krympe ved temperaturer opp til 250˚C.
                                                                           (F3 er høyeste klasse)

•Plaggene må helt dekke overkropp, hals, armer og ben. Jakker/overdeler må overlappe bukser/underdeler med minst
20 cm. Dette måles når kroppen er i bevegelse, f. eks. når man strekker seg eller står på knærne.
•Knapper, glidelåser etc. må være dekket av det flammehemmende stoffet.
FOR KODE D OG E GJELDER DESSUTEN:
•Ingen oppbrett på ermer eller buksebein
•Samtlige lommer skal ha lokk som er minst 20 mm. bredere enn lommeåpningen, unntaket er sidelommer på bukser som kan være åpne om vinkelen fra sidesømmen ikke overskrider 10 grader.
•Kode A, B og C er obligatoriske, mens kode D, E og F er valgfrie tilleggskrav.
•Materialer og sømmer skal tåle belastninger og vask i henhold til spesifiserte testmetoder.

 

EN ISO 11611:2007 - Vernetøy til bruk ved sveising og beslektede prosesser
Plagg som er godkjente i henhold til EN ISO 11611 gir beskyttelse ved sveisearbeid.

SMELTET METALL:
Klasse 1: 15 dråper skal forårsake maks. 40 gr. temperaturstigningpå plaggets bakside uten at det antennes.
                 Lavere nivå: mindre farlige sveisesituasjoner.
Klasse 2: 25 dråper skal forårsake maks. 40 gr. temperaturstigning på plaggets bakside uten at det antennes.
                 Høyere nivå: mer farlige sveisesitusjoner.

VARMEOVERFØRING:
Klasse 1: Minst 7 sek. 20 kW/m3 strålevarme
Klasse 2: Minst 16 sek. 20 kW/m3 strålevarme

A: Begrenset flammespredning.
A1 = overflate antenning.
A2 = kantantenning.
(A1 + A2) = indikerer at plagget møter kravene for begge metodene.

For å oppnå optimal beskyttelse, må arbeidsklærne dekke hele kroppen. Plagg som er forurenset med brannfarlige stoffer vil ha redusert beskyttelse mot flammer. Beskyttelse mot flammer reduseres ved arbeid i oksygen beriket atmosfære, vær oppmerksom på dette ved arbeid i små og/eller lukkede rom.
Plaggets beskyttende egenskaper kan reduseres når det er vått, skitten eller gjennomvått av svette. Dette plagget må vaskes regelmessig i henhold til vaskeanvisningen. Inspiser plagget etter vask, om det er skadet bør det om mulig repareres eller tas ut av bruk. Av driftsgrunner kan ikke alle spenningsledende deler av buesveiseutstyret beskyttes mot direkte kontakt.
Ved økt fare for elektrisk støt må flere lag med elektrisk isolerende vernetøy brukes. Samtidig, bør brukere vite om at hvis de opplever solbrennlignende symptomer UVB er gjennomtrengende.
I begge tilfeller bør plagget repareres (hvis det er mulig) eller skiftes ut.
 

EN ISO 14116 - Beskyttelse mot varme og flamme
Vernetøy i samsvar med denne standarden er ment å beskytte brukeren mot tilfeldig og kortvarig kontakt med små flammer, i tilfeller hvor det ikke er noen signifikant varmefare og uten tilstedeværelse av andre typer varme. Når det er nødvendig med ekstra beskyttelse mot varmefarer, anbefales EN ISO 11612.
Beskyttelsesklær i henhold til EN ISO 14116 kan bestå av flere forskjellige plagg, eller et enkelt plagg med et eller flere lag. Alle sammensetninger som påberoper seg denne standarden skal oppnå en begrenset flammespredning indeks over ett, to eller tre når testet i henhold til ISO 15025.

Begrenset flammespredning indeks
INDEKS 1
- toppen eller kantene til prøven skal ikke antenne ved utprøving
- ingen prøve skal avgi brennende rester
- ettergløden skal ikke spres etter at flammen opphører
INDEKS 2
Samme som indeks 1, og i tillegg:
- ingen prøve skal vise hulldannelse ved utprøving
INDEKS 3
Samme som indeks 1, og i tillegg:
- gjennomsnittsverdien av etterflammetiden skal være ≤ 2 s.

Dersom indeksen er 1 (laveste nivå) kan plagget bare brukes utenpå et plagg med indeks 2 eller 3.
Indeks 1 skal ikke ha kontakt med huden, f.eks hals og håndledd.

 

EN 13034 - Beskyttelse mot flytende kjemikalier
Bruk plagget sammen med andre plagg som gir beskyttelse i henhold til EN 13034. Vernedress mot kjemikalier (type 6) skal dekke og beskytte overkroppen og lemmene, dvs. hele eller to-delte dresser, med eller uten hette og skotrekk. Vernedress mot kjemikalier (type 6) gir den laveste graden av beskyttelse mot kjemikalier. Den er beregnet på bruk i situasjoner der risikoen vurderes som lav og det ikke er nødvendig med en fullstendig beskyttelse mot gjennomtrengning
av væske, for eksempel der brukerne har mulighet til å gjennomføre nødvendige tiltak hvis plagget utsettes for kjemikalier. Lav risiko kan for eksempel være at det er mulig at man blir utsatt for små mengder sprøyte-tåke eller begrenset sprut.
Vær oppmerksom på at langvarig bruk av vernedresser kan medføre varmestress!
Alle materialer er testet og klassifisert i henhold til tabell 1. Sømmene er konstruert slik at de forhindrer gjennomtrengning
av væske gjennom sømhull eller andre deler av sømmen, og de hindrer heller ikke væsken i å renne av.

Tabell 1: Yteeevne (EN 14325:2004)
Egenskaper                                                               Prøvingsmetode                             Yteevnerequirements
Slitasjemotstand                                                      EN 530-2                                          Klasse 1: > 10 sykluser
Rivestyrke (trapes)                                                   ISO 9073-4                                       Klasse 1: > 10 N
Strekkfasthet                                                            ISO 13934-1                                     Klasse 1: > 30 N
Motstand mot gjennom-stikking                           EN 863                                             Klasse 1: > 5 N
Motstand mot væsker*                                          EN 368                                              Klasse 3: > 95%
Motstand mot gjennom-trenging av væsker*    EN 368                                              Klasse 3: > 95%

* Se tabell 2: Liste over referansekjemikalier for testing av gjennomtrengelighet og motstand
Vernetøyet må være designet på en slik måte at det forhindrer at flytende kjemikalier samles opp og blir værende på materialoverflaten. Vernedressen er også testet med en praktisk test som skal vurdere alt fra motstand mot gjennomtrenging av væske i form av lett spraytåke til om den virker hemmende under bruk.

Kjemikalie                                         Konsentrasjon (vektprosent)             Kjemikaliets temperatur °C (± 2 °C)
Svovelsyre (H2SO4)                         30 (vannholdig)                                    20
Natriumhydroksid (NaOH)            20 (vannholdig)                                     20
o-Xylene                                            Ufortynnet                                            20
Butan-1-ol                                         Ufortynnet                                            20
Følg symbolene på plaggets vaskeanvisninger. Bruk kun syntetiske vaskemidler, ikke vaskemidler som inneholder såpe. For å oppnå maksimal beskyttelse må vernedressen alltid holdes ren. Kontroller vernedressen grundig etter vask og sjekk om teflonbelegget må fornyes. Vernedressen må kun repareres med materialer som tilfredsstiller de samme standardene som vernedressen.

 

EN 342 - Arbeidstøy med beskyttelse i kalde omgivelser
Verneklær sertifisert i henhold til EN342 gir brukeren beskyttelse i kalde omgivelser. Krav stilles til isolasjonsevne og luft gjennomtrenging.
A = Isolering, målt verdi
B = Luftgjennomtrenging (1 – 3 der 3 er best)
C = Vanntetthet (valgfritt) (1-2 der 2 er best)

 

EN 343 - Arbeidstøy med beskyttelse mot regn
Verneklær sertifisert i henhold til EN 343 gir beskyttelse mot nedbør som regn eller snø, tåke og fuktighet på bakken. Plagget og sømmene er testet for vanngjennomtrenging, men også vanndamp resistivitet.
Her benyttes 2 ulike klasser:
x: Vanntetthet (3 nivåer, hvorav 3 er høyest)
y: Pustende egenskaper (3 nivåer, hvorav 3 er høyest)