Til toppen

Standarder for hodevern

BRUKERINFORMASJON


For å oppnå maksimal funksjonalitet og beskyttelseseffekt, må hjelmen settes på, justeres, rengjøres og vedlikeholdes.

For å oppnå best mulig ytelse, må innredningen vedlikeholdes grundig. Dessuten må innredningen være tilpasset brukerens
hode for å gi best mulig beskyttelse.

Hjelmen, innredningen og svettebåndet bør rengjøres regelmessig med såpe og lunkent vann.

Ikke oppbevar hjelmen i sterkt sollys og høye temperaturer, for eksempel bak vinduer og bilruter. Den bør oppbevares
mørkt og svalt for ikke å forkorte hjelmens holdbarhetstid.

Det er vanskelig å definere hjelmens levetid. Generelt kan man si at man ikke bør bruke en hjelm som er eldre enn 5 år,
regnet fra produksjonsdatoen. Anbefalt brukstid i normale er omlag 7000 timer (noter første bruksdato i hjelmen). I visse
ekstreme omgivelser kan brukstiden forkortes. Se forøvrig produsentens anbefaling.

Produktet kan bli negativt påvirket av UV stråling og bestemte kjemiske stoff. Bruk ikke farger, løsemidler, klister eller selvklebende
ettiketter, hvis det ikke er i henhold til hjelmprodusentens anbefalinger.

Hjelmen er utviklet for å absorbere effekten av et kraftig støt. Ved et støt kan hjelmskallet eller innredningens remmer bli
ødelagt eller skadet, slik at hjelmen gir dårligere beskyttelse i fremtiden. Selv om hjelmskaden ikke synes utenpå hjelmen,
bør man for sikkerhets skyld alltid bytte ut en hjelm som har vært utsatt for kraftig påvirkning.

Uautoriserte endringer på hjelmen er forbudt.

Hvis du bruker annet beskyttelsesutstyr sammen med hjelmen, er det viktig at utstyret er konstruert slik at det passer
sammen, uten at man gir avkall på de spesielle bruks -og komfort kravene man stiller til hvert enkelt produkt.

 

Peltor™ Uvicator™ Sensor for sikrere arbeidsforhold
En vernehjelms levetid og beskyttende egenskaper påvirkes av fysiske og kjemiske
skader, samt av solens UV-stråling. De fysiske skadene, forårsaket av støt
mot hjelmskallet eller kontakt med aggressive kjemikalier, er godt synlige. Skadene
som forårsakes av UV-strålingen, er imidlertid vanskelige å oppdage.

Når en vernehjelm utsettes for sollys, kan plastmaterialets stabilitet påvirkes
negativt som følge av interaksjonen mellom sollyset og plastmaterialet. Dette
kan dermed svekke hjelmen og sette brukerens sikkerhet i fare. Den negative
påvirkningen er ikke bare avhengig av plastmaterialets beskaffenhet, men
også sollysets intensitet. Skadene på hjelmskallet er vanligvis ikke synlige med
det blotte øye.

For å redusere denne risikoen stoler produsentene ofte på generelle retningslinjer
for bruk, lagring og utskiftning uansett hvor lenge hjelmen har vært eksponert
for sollys. I tråd med god sikkerhetspraksis må brukeren derfor følge nøye
med på hvordan hjelmen brukes og hvor lenge, og det fører ofte til at hjelmen
skiftes for tidlig.

Takket være den nye Uvicator Sensor finnes det nå en nøyaktig og enkel metode
for å vurdere hjelmens levetid knyttet til UV-stråling.

Rødt – det nye tegnet på sikkerhet
Formålet med den patenterte Uvicator™ Sensor er at brukeren enkelt og tydelig
skal kunne se når hjelmen er overeksponert for UV-stråling, og dermed når
det er på tide å skifte den ut. Denne nye teknologien er resultatet av mange
års kunstig aldringstesting av ulike materialkombinasjoner og under ulike typer
eksponering for sollys.

En sirkelformet skive, basert på Uvicator Sensor, er plassert litt nedenfor hjelmens
høyeste punkt. Denne plasseringen er valgt for å optimalisere målingen av
sollyseksponeringen under normale arbeidsforhold når hodet er lett fremoverbøyd.

Etter hvert som hjelmen eksponeres for sollys, kalibreres skiven for å måle den
mottatte mengden UV-stråling. Fargen endrer seg gradvis over tid, med urviserne,
fra rød til hvit. Når skiven er helt hvit, betyr det at hjelmen har mottatt maksimal
stråling og at den derfor må byttes ut.

For å sikre at Uvicator Sensor fungerer slik den skal, må man kontrollere at indikatorskiven
er fri for klistremerker og etiketter.