Til toppen

Standarder for hørselvern

EUROPEISKE NORMER

EN 352-1      Øreklokker med hodebøyle
EN 352-2      Ørepropper
EN 352-3      Øreklokker for hjelm montering
EN 352-4      Aktive hørselsvern

FORSKJELLIGE TYPER HØRSELSVERN
Tradisjonelle høreklokker

Vanlige klokker med hodebøyle, nakkebøyle eller festeanordninger for hjelm.

Ørepropper
Finnes som enkle propper, med snor eller bøyle. Ved bruk av propper må bruksanvisning følges nøye.

Øreklokker med FM-radio
Vanlige klokker med innebygget godkjent FM- radio. Lydnivå vil ikke overstige grenseverdi på 85 dB A. Disse klokkene
kan også leveres med kommunikasjonstilknytting.

Aktive øreklokker
Dette er klokker hvor man kan kommunisere med kollegaer, dersom generell støynivå ligger under grenseverdi 85 dB A.
Ved plutselig støy over grenseverdi stenger kommunikasjonen og klokken fungerer som vanlig hørselsvern. Eks. slagstøy.
Ved vedvarende støy over grenseverdi fungerer klokkene som vanlige hørselsvern.

HVORFOR BRUKE HØRSELSVERN
Visste du at støy er akkurat som radioaktiv stråling. Vi tåler bare en begrenset dose hver dag. Det å beskytte seg mot
skadelig støy, vil si at man fjerner den skadelige dosen. På samme måte som medradioaktiv stråling finnes det en grenseverdi,
der støydosen begynner å bli skadelig. Denne grensen er satt til 85 dB A-veid ekvivalent lydnivå for en typisk
arbeidsdag. Vedvarende støy er altså en kombinasjon av støy over 85 dB A-veid lydnivå, og tiden man oppholder seg i
denne støyen. Tommelfingerregelen sier at hvis man på et tidspunkt i løpet av døgnet oppholder seg i omgivelser med
støy som er kraftigere enn 85 dB A-veid lydnivå, eller en impulslyd over 140 dB (C), er det en risiko for at man har utsatt
seg for en skadelig dose støy.
Femten minutter i 100 dB(A) eller en impulslyd (lyd som varer i mindre enn ett sekund) som går opp til 140 dB (C), gir for
eksempel samme dose som 8 timer i 85 dB(A) ekvivalent lydnivå. Derfor er det viktig å danne seg et inntrykk av all støy
som finns på arbeidsplassen.
Tenk dose – Forebygg skader!

BÆRETID
100 % Bæretid         - Gir forventet beskyttelse
99 % ”                        - 5 min. slurv pr. dag reduserer hørselsvernets effekt betraktelig.
90 % ”                        - man kan ikke lenger regne med en sikker beskyttelse.
• Hvis man daglig oppholder seg i omgivelser med mer støy enn et 85 dB A-veid nivå, må man beskytte hørselen.
• Det er hørselcellene lengst inne i øret som blir skadet, og de kan aldri leges. Skaden blir permanent.
• Et bekvemt hørselsvern, tilpasset det støynivået man oppholder seg i, er den beste garantien for at hørselvernet blir brukt 100 % av arbeidstiden. 


100% av tiden
På en måte kan støy sammenlignes med radioaktivitet: vi tåler bare en begrenset dose. Hvor skadelig støyen er,
avhenger av hvor lenge vi eksponeres og lydnivået. Bare fem minutters skjødesløshet i løpet av en åttetimersdag kan
føre til tap av hørselen for livet. Derfor er det svært viktig å bruke hørselsvern 100 % av tiden hvis du skal få den beskyttelsen
som det valgte hørselsvernet gir. Velg et komfortabelt hørselsvern som passer for deg og dine behov.


HØRSELSVERNETS DEMPNINGSEVNE

 • Oktavbåndsmetoden
  referanse metode som utnytter både støyprofilen(frekvensområde) 
  og hørselsvernets dempingsprofil (målt i dB)
 • HML metoden 
  en enkel metode som gir samme presisjon som oktav-metoden når det gjelder valg av hørselsvern.
 • H står for høy frekvens
 • M står for middels frekvens
 • L står for lav frekvens

DEMPNINGSVERDI
Hver type av hørselsvern har sine egne dempingsverdier, som ligger vedlagt hvert hørselsvern.

EKS. PÅ STØYNIVÅER OVER 85 dB (A)
120 – 150 Flyplasser, jetmotorer 
115 – 130 Gruvedrift 
110 – 120 Trykkluft boremaskin 
105 – 120 Skogsmaskiner 
105 – 115 Lastemaskiner
100 – 115 Betongindustri
100 – 115 Tekstilindustri
100 – 115 Smie
100 – 110 Veiarbeid
100 – 110 Maskinrom i skip
100 – 110 Bolthammer
  95 – 105 Tung traktor
  90 – 105 Stansemaskin,blikkenslager
  90 – 100 Vanlig verkstedstøy
  85 – 100 Elektrisk håndverktøy
   85 –  95 Lett traktor

HYGIENESETT
Hygienesettet, som består av to skumplastputer og tetningsringer, kan settes på og taes av med et enkelt håndgrep.
Hygienesettet bør skiftes ut to ganger i året for å sikre et konstant dempingshygiene og komfortnivå.
For yterlige komfort kan svette – kjøleputer leveres til hørselsvernet.

EU-LOVGIVNING OM STØY
I henhold til nye EU-lover om støy må arbeidsgiverne stille til rådighet egnede hørselsvern i tilfeller der støyen overskrider
80 dB(A). Alle EU- og EØS-land må gjennomføre det nye direktivet innen februar 2006.

Vedvarende eksponering for støy på over 80 dB(A) kan føre til varige hørselsskader. Man må nå vurdere bruk av hørselsvern
for mange ansatte som ikke var omfattet av den tidligere lovgivningen. Det gjelder for eksempel ansatte innen lett
industri, energiforsyning og offentlige tjenester. Disse kan nå være utsatt og må derfor utstyres med fullgod beskyttelse.

Det kan være en vanskelig prosess å velge riktig hørselsvern til dine behov.
Du må være sikker på at du oppnår korrekt beskyttelse for det aktuelle
støynivået. Med tanke på dette har E A R og Peltor utviklet et brukervennlig
utvalgssystem som hjelper deg med å velge riktig hørselsvern for det aktuelle
støynivået.