Til toppen

3M - Velg riktig filtertype

3M HALV/HELMASKER MED LØSE FILTER

For å gjøre det enklere å finne riktig åndedrettsvern, har 3M en 4- trinns sjekkliste:

  1. Identifiser forurensningene – støv, gass, damp osv.
  2. Vurder risikoen og om det trengs ytterligere verneutstyr – øyne, hud og kropp.
  3. Velg riktig type åndedrettsvern – engangs-, flergangs, halv eller helmaske, batteridrevet eller trykkluft.
  4. Få nødvendig opplæring i riktig bruk og vedlikehold av produktet.