Til toppen

Policy

Policy

Vår visjon er null skader på mennesker, miljø og samfunn. Dette er grunnleggende for hele Victoria AS (VAS) virksomhet. I hele vår organisasjon skal vi fokusere på å jobbe målbevisst og systematisk for å forebygge. Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet (KHMS) er etablert som en av selskapets viktigste verdidrivere og er forankret i våre mål og verdier. KHMS skal være en integrert del av VAS forretningsdrift.
Gjennom systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og ved engasjement og medvirkning fra alle ansatte, vil vi nå våre KHMS-mål. Dette skal sikre et godt HMS-nivå i bedriften, kjennetegnet med et sikkert og godt arbeidsmiljø, engasjement og trivsel. Vår overordnete målsetting er å gjennomføre alle våre aktiviteter uten skade på mennesker, miljø, materielle verdier eller omdømme. Vi skal drive vår virksomhet i samsvar med lover og regler og på en slik måte at våre aktiviteter har minst mulig påvirkning på det ytre miljøet. VAS skal overholde samsvarsforpliktelser og gjennomfører samsvarsvurderinger jevnlig i tillegg til at regelverk blir kontinuerlig overvåket med tanke på nyheter og endringer. Vi vil kontinuerlig arbeide med å forbedre vår miljøpresentasjon (VAS er ISO 14001:2015 sertifisert og Miljøfyrtårn sertifisert).
VAS vil gjennom sin aktivitet kontinuerlig jobbe med å utnytte resurser best mulig og ha en bærekraftig utvikling som mål for produkter og tjenester. Mange av bedriftens produkter produseres i Asia og gode logistikk løsninger vil være nødvendig. VAS setter krav til sine leverandører innenfor KHMS og evaluerer, samt foretar revisjoner ved besøk.
Vi skal levere produkter, tjenester og service som dekker våre kunders behov og forventning til god service, produkter, tjenester og effektive tekniske løsninger.
Kvalitet er alle medarbeidernes ansvar og skal skapes gjennom stort engasjement og god kompetanse (VAS Ledelsessystem er ISO 9001:2015 sertifisert) Vi skal oppnå kontinuerlig forbedring gjennom fokus på kundetilfredshet, effektive rutiner, tjenester, utvikling av produkter og produktutvalg.
VAS skal etablere mål og aktivitetsplaner, systemer og kontrollrutiner, samt gjennomføre tiltak og rapportere om aktiviteter innen KHMS. Som et minimum skal nasjonal lovgivning, lokale reguleringer og VAS bedriftsstandarder etterleves