Til toppen

Arbeid i høyden

HVA ER FALLSIKRING?

Fallsikring er å beskytte en person fra å falle fra et høyere til lavere nivå (over og under bakkenivå)
• Personlig fallsikringssystem (seler, liner, fallblokk mm)
• Kollektiv sikring (kantsikring, personfangerseil, mm)
• Faste forankringssystem (horisontale og vertikale skinne- og vajersystem)

ARBEID I HØYDEN – GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL
Før oppstart av arbeidet:
3 grunnleggende spørsmål:

  • Hva er sikker tilkomst?
  • Forflyttning: Hvordan kan jeg bevege meg og arbeide sikkert i høyden
    (sørge for at utstyret IKKE hindrer neste arbeidsmoment?)
  • Nødsituasjon; hvordan kan man evakuere eller hvis fall, hvordan skal redning skje?

1. UNNGÅ ARBEID I HØYDEN
Der det er mulig bør arbeid i høyden unngås. Dette er lettere sagt enn gjort.
Imidlertid, så ligger det en fornuftig tanke bak dette, da mange ulykker
(ofte dødelige) oppstår på lavere nivå der fall ikke er blitt vurdert som sannsynlig.

2. KOLLEKTIV FALLSIKRING
Kollektiv sikring er utviklet for å beskytte en gruppe av mennesker
og må gis prioritet over personlig fallsikringstiltak.
Arbeidsgiver er pliktig først å se på kollektiv sikring før
eventuelt personlig fallsikring blir vurdert:
Rekkverk, stillas, lift, sikringsnett mm.

PERSONLIG FALLSIKRINGSUTSTYR
Bruk av personlig fallsikringsutstyr er siste alternativ.
Disse produktene beskytter bare personen som bærer utstyret
Reduser risikoen for fall (aktiv / passiv sikring)
Reduser konsekvensene av et fall – beregn fallhøyde avstand
Velg hensiktsmessig utstyr:
Fallblokk for arbeid på lavere nivå
Falldemperline når fallhøydeavstand tillater

 

4 FUNKSJONELLE UTSTYRKATEGORIER

Fallsikring:
Loven sier at et fallsikkringssystem skal brukes ved arbeid i høyder på 2 meter
eller mer hvis det foreligger fallfare.
Dette systemet består av:
• Forankringspunkt/forankringskobling
• Kroppssele (helsele) *
• Mellomforankring med støtabsorpsjonselement


Posisjonering:
Et posisjoneringssystem brukes for å holde brukeren på plass slik at han/hun
kan ha hendene fri ved arbeid i høyden.
Dette består typisk av:
• forankringspunkt / forankringskobling
• kroppssele – helsele eller belte**
• mellomforankring - posisjoneringsline og fallsikringssystem

Sikring:
Et sikringssystem brukes for å begrense brukerens bevegelser slik at
vedkommende ikke kan komme til et sted der det foreligger fallfare.
Dette består typisk av:
• forankringspunkt / forankringskobling
• kroppssele – helsele eller belte**
• mellomforankring – sikringsline.

Adkomst og berging:

Brukes hovedsakelig i trange rom, der brukeren må gå ned i tanker,
mannhull osv. og kan måtte hentes opp i et nødtilfelle.
Dette består typisk av:
• forankringspunkt / forankringskobling -tripod, davit
• kroppssele - 2- eller 3-punkts helsele
• mellomforankring - opptrekkbar livline / bergingsenhet.

* Ved valg av personlig fallsikringsutstyr anbefaler vi at man tar høyde for en mulig berging eller evakuering.
    En 2- eller 3-punktssele gjør det mulig å feste en bergingsanordning.
** Posisjoneringsbelter kan bare brukes uten sele når det ikke foreligger fallfare.