Til toppen

Standarder for fallsikring

LOVGIVNING VEDR. FALLBESKYTTELSE


HVER DAG DØR DET ET MENNESKE I DEN EUROPEISKE BYGNINGSINDUSTRIEN AV FALL FRA HØYDER.

Lovgivningen vedrørende fallsikring slår fast at arbeidsgiveren må sørge for fallbeskyttelsestiltak for enhver ansatt som arbeider i en høyde på 2 meter eller der det foreligger en fallfare. Hvis det ikke er mulig å eliminere faren med et kollektivt system, må man velge og bruke personlig verneutstyr til sikrings-, arbeidsposisjonerings- eller fallsikringsformål. Dette systemet består av helsele, mellomforankring og forankringskobling. Systemene kan bare brukes dersom det er et egnet forankringspunkt nær arbeidsområdet.

Det personlige verneutstyret fra Miller omfatter fallbeskyttelsessystem konstruert for å redde arbeiderens liv
(Kategori 3 – PPE mot dødelig eller alvorlig og uopprettelige farer). Hvert produkt er i samsvar med harmoniserte europeiske standarder.

Standard
EN353-1           Styrt fallsikringsutstyr -Stiv forankringsline og skinner
EN353-2           Styrt fallsikringsutstyr - Fleksibel forankringsline
EN354              Liner
EN355              Falldempere
EN358              Arbeidsposisjoneringssystemer
EN360              Tilbaketrekkbar fallsikring
EN361              Helsele
EN362              Koblinger
EN795(b)          Forankringsanordninger – Klasse B
EN363              Fallsikringssystemer

HVA ER FALLSIKRING?
Fallsikring er å beskytte en person fra å falle fra et høyere til lavere nivå (over og under bakkenivå)
• Personlig fallsikringssystem (seler, liner, fallblokk mm)
• Kollektiv sikring (kantsikring, personfangerseil, mm)
• Faste forankringssystem (horisontale og vertikale skinne- og vajersystem)