Til toppen

Standarder for beskyttelsesbekledning

Beskyttelsesbekledning, Kat. lll     

Type                                   Beskrivelse                                                                           Norm
Type 1                               Gasstett bekledning                                                           EN 943-1 og EN 943-2                                                                       
Type 2                                Ikke gasstett bekledning                                                   EN 943-1

Type 3                                Beskyttelse mot kjemikalievæsker under trykk            EN 14605

Type 4                                Beskyttelse mot veskeformige partikler/spray             EN 14605

Type 5                                Beskyttelse mot luftbårne faste kjemiske partikler      EN ISO 13982-1

Type 6                                Begrenset beskyttelse mot væskeformige partikler     EN 13034


Andre typer av beskyttelse
Pictogram                             Beskrivelse                                                                                                      Norm

                                               Beskyttelse mot radioaktiv forurensing                                                     EN 1073-2*

                                               Beskyttelse mot biologiske farer og smittestoffer                                    EN 14126

                                              Antistatisk (Elektrostatisk utladning ved riktig jording)                            EN 1149-1: 1995***

                                               Måler tiden det tar for en væske å trenge igjennom det testede
                                               materiale på molykylært nivå. Maks testtid er 480 min                           EN ISO 6259

                                               Måler materialets evne til å motstå kjemikalier og tiden det tar
                                               å penetrere porer, hull, etc. Testtid 1 min.                                                 ISO 6530

* Gir ingen beskyttelse mot radioaktiv stråling.
** Den antistatiske behandlingen er kun gjeldende ved relativ fuktighet som er > 25%.
      DuPont Techline Team er tilgjengelig til å gi informasjon om bruk av DuPont bekledning i eksplosive områder.
*** EN 1149-1: 1995 vil endres til prEN 1149-1: 2004 og prEN 1149-5: 2005.

EN 381- Beskyttelse mot håndholdt motorsag
Den europeiske standarden EN 381 oppfyller verneklær for motorsagbrukere.Denne normen er delt inn i forskjellige deler (eller design).
Hver del behandler en bestemt del av kroppen:
                    • EN 381-5 - Krav til benbeskyttere
                    • EN 381-7 - Krav til motorsagbeskyttelseshansker
                    • EN 381-9 - Krav til motorsagbeskyttende gamasjer
                    • EN 381-11 - Krav til øvre del av kroppen
Normen foreskriver også 4 klasser som tilsvarer kjedehastigheten som testene er gjort med:
                    • Klasse 0: 16 m / s
                    • Klasse 1: 20 m / s
                    • Klasse 2: 24 m / s
                    • Klasse 3: 28 m / s
Ikke alle klasser gjelder i hver del av normen.