Til toppen

Etiske retningslinjer

Vi produserer/handler våre produkter i forskjellige land med forskjellige kulturer. Vi erkjenner derfor stort ansvar for bærekraftig produksjon.
VAS skal bare involvere seg i aktiviteter som er i samsvar med lover og regler, inngåtte avtaler og våre egne retningslinjer for god forretningsetikk. Vår kunder skal føle seg trygge når de kjøper produkter fra VAS, både med hensyn til opprinnelse, kvalitet og etikk, men også deres innvirkning på mennesker og miljø.

VAS er medlem av IEH (Initiativ for etisk handel). Formålet er langsiktig samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Leverandører skal bevisstgjøres om sitt HMS-ansvar og engasjeres til HMS- aktiviteter i sin virksomhet.

VAS har som mål at alle leverandører/produsenter skal akseptere vår Code of Conduct, samt levere egenerklæringsskjema. Revisjoner blir gjennomført etter årlig revisjonsplan.

Hvitvasking
VAS tar avstand fra alle former for hvitvasking og har etablert tiltak for å unngå at virksomhetens finansielle transaksjoner benyttes til hvitvasking.